acasă produse servicii editare servicii tipografice contact
 
ULTIMELE NOUTĂŢI

08-08-2023

Începînd cu această dată oferim servicii profesionale de corectură pentru documente, cărți şi reviste, site-uri, referate pentru școală, lucrări de licență și de doctorat etc.
Un text necorectat și care are greșeli poate strica reputația autorului, cu efecte nedorite chiar și în planul carierei sau al afacerii sale.

Respectăm confidențialitatea informațiilor, orice document fiind șters din baza de date după 72 de ore de la predarea către beneficiar.

 

Contact: 0722-33.48.46
0770-10.26.99

SERVICII TIPOGRAFICE

-->Carte - formate A5, B5 (academic), A4
-->Revistă - formate ca mai sus
-->Cursuri, manuale, auxiliare curriculare
-->Cărţi de colorat
-->Planşe
-->Imprimate comerciale specifice sau personalizate la cererea clientului
-->Imprimate specifice diverselor domenii de activitate, după model
-->Imprimate şcolare pt. învăţământul preuniversitar (cataloage şcolare, carnete de note, condici de prezenţă personal didactic şi auxiliar, etc.)
-->Autoadezive
-->Materiale suport pentru simpozioane, conferinţe, traininguri, cursuri de formare profesioanală (mape, caiete-program, bilete de intrare, afişe, broşuri, invitaţii, ecusoane, etc.)
-->Autorizaţii, diplome, adeverinţe, etc.
-->Lucrări de diplomă, licenţă, teze de doctorat

Dimensiuni acceptate: de la A5 până la A3

 


acasă : produse : servicii editură : servicii tipografice : contact
Copyright © 2023 Cevex Consulting srl